Digg   StumbleUpon   Facebook   Del.icio.us   Croportal       Ispiši   Preporuči

Javna nabava

Javna nabava   |   Ž. Holer  |  14.02.2014.

 

Športska zajednica Virovitičko-podravske županije

 

Plan nabave roba i usluga za 2014. godinu

1. Usluge

 

Redni

broj

Predmet

nabave

Procijenjena

vrijednost

Planirana sredstva

bez PDV-a

Planirana

sredstva

s PDV-om

Pozicija u financijskom planu

Vrsta postupka

01.

Usluge telefona

interneta,mobitela

 

6.000,00

 

4.500,.00

 

6.000,00

 

42511

 

bagatelna nabava

 

02.

 

Poštarina u 2014. god.

 

100,00

 

75,00

 

100,00

 

42513

 

bagatelna nabava

03.

Usluge tekućeg održavanja opreme ( servisi )

 

900,00

 

675,00

 

900,00

 

42522

 

bagatelna nabava

04.

Registracija i osigur.

kombi vozila

 

6.000,00

 

4.500,00

 

6.000,00

 

451128

 

bagatelna nabava

05.

Tekuće održavanje kombi vozila ( redovni servisi )

 

6.000,00

 

4.500,00

 

6.000,00

 

451128

 

bagatelna nabava

06.

Usluge banke

500,00

500,00

500,00

44311

bagatelna nabava

07.

Energija-plin-struja

4.000,00

3.375,00

4.000,00

42631/33

bagatelna nabava

08.

Premija osiguranja imovine

 

900,00


675,00

 

900,00

 

42912

 

bagatelna nabava

09.

Održavanje Web stranice

 

600,00

 

450,00

 

600,00

 

42581

 

bagatelna nabava

 

2. robe

 

Redni broj

Predmet

nabave

Procijenjena

vrijednost

Planirana

sredstva

bez PDV-a

Planirana

sredstva

s PDV-om

Pozicija u

financijskom planu

Vrsta postupka

01.

Uredski materijal (kopirno papir,koverte,olovke,registratori , tiskanice )

1.000,00

750,00

1.000,00

42611

bagatelna nabava

02.

Stručna literatura

500,00

475,00

500,00

42612

bagatelna nabava

03.

Materijal za za tekuće održavanje uređaja i opreme( toner za printere,kopirku )

 

1.000,00

 

750,00

 

1.000,00

 

42614

 

bagatelna nabava

 

06.

Ostali nespomenuti rahodi

 

2.400,00

 

2.400,00

 

 

42629

 

bagatelna nabava

 

 Virovitica, 10.01.2014.